facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové výzvy v programu OP PIK

7. 7. 2017
Nové výzvy v programu OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 30. 6. 2017 nové výzvy v dotačních programech Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

K tématu vývoje, inovací a transferu se vztahují především následující výzvy:

Inovace - Inovační projekt - Výzva IV, která cílí zejména na malé, ale i na střední a velké inovativní podniky. K podporovaným aktivitám v této výzvě patří produktová, procesní, marketingová i organizační inovace, přičemž výzva může podpořit například takové výdaje jako software, technologie, stavby či certifikaci produktů. Dotace na projekty budou poskytovány v minimální výši 1 mil. korun, v maximální výši 50 mil. korun (pro velké podniky i 300 mil korun). 

Příjem žádostí bude probíhat od 12. 7. 2017 do 12. 11. 2017.

Více informací je možné získat zde.

Inovační vouchery - Výzva II je určena především na podporu rozvoje sdílení poznatků a znalostí mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Výzva je určena malým a středním podnikům. Podporu lze získat na nákup poradenských a expertních služeb od organizací pro výzkum a inovace nebo na nákup akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit. Minimální absolutní dotace na jeden projekt činí 50 000 korun, maximální pak 299 999 korun.

Žádosti bude možné podávat od 10. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

Více informací k nalezení zde.

Spolupráce - Klastry - Výzva IV, která směřuje k rozvoji inovačních sítí mezi podniky a výzkumným sektorem. Výzva je určena malým či střední podnikům, které splňují definici klastru, a výzkumným organizacím. Podporu v této výzvě lze získat na kolektivní výzkum, sdílenou infrastrukturu, internacionalizaci klastru nebo na rozvoj klastrové organizace, přičemž k dotovaným výdajům mohou patřit například mzdy, externě pořizované služby v oblasti výzkumu a vývoje či náklady spojené s pořádáním konferencí. Minimální absolutní dotace na jeden projekt je 500 000 korun, maximální výše pak závisí na typu podporovaných aktivit.

Žádosti bude možné podávat od 14. 7. 2017 do 20. 10. 2017. 

Více informací pak zde

Partnerství znalostního transferu - Výzva III, jehož cílem je podpora zvýšení interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a dále větší otevřenost vysokých škol ke spolupráci se soukromým sektorem. Podpora je určena malým a středním podnikům a výzkumným organizacím, které jsou do spolupráce zapojeny. Podporu lze získat za účelem transferu znalostí, ke kterým podnik nemá přístup. Projekt by měl být realizován za účasti absolventa magisterského nebo doktorského programu přímo v provozovně podniku.  Výše dotace se pohybuje od částky 500 tisíc korun do 5 mil. korun.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. 7. 2016 do 13. 10. 2017.

Více informací lze získat zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace