facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové výzvy v programu TANDEM

29. 1. 2019
Nové výzvy v programu TANDEM

Akademie věd České republiky (AV ČR) a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) vyhlašují druhou výzvu v programu TANDEM, jehož cílem je podpora excelentního výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. První kolo kandidatur zájemců je otevřeno do 15. května 2019.

Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z francouzského CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique), v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (jedná se zejména o program Synergy, ale i o Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants,…). V programu TANDEM jsou vítány všechny společenskovědní a humanitní disciplíny.

cefres logo cnrs maedi

Společná práce vybraného týmu TANDEM začne v únoru 2020 a potrvá dva roky. Tým bude mít svoji základnu v zázemí CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales) v Praze. Projekty ERC mohou být předloženy až dvakrát během období přidružení týmu TANDEM k CEFRES.

Badatel CNRS získá finanční podporu v rámci programu SMI (SMI – Soutien à la mobilité internationale) na dobu 7 měsíců a dále bude přidružen („affectation“) k CEFRES na 2 roky. Badatel AV ČR zapojený do týmu TANDEM bude přidružený k CEFRES na 0,5 pracovního úvazku s doplňkovou mzdou. Sám si vybere spolupracovníka z CNRS.

Tým TANDEM bude mít možnost si vybrat jednoho post-doktoranda, který bude financován ze zdrojů CEFRES a Univerzity Karlovy.

Výběr týmu TANDEM se řídí těmito termíny:

  • 3. ledna 2019: zveřejnění výzvy
  • 15. května 2019: uzávěrka prvního kola kandidatur zájemců z řad CNRS a AV ČR. 
  • 31. května 2019: komise složená ze zástupců z AV ČR, CEFRES, UK a CNRS zvolí tři kandidáty.
  • 1. – 5. června 2019: tři předvybraní kandidáti z řad AV ČR předloží název a shrnutí výzkumného projektu.
  • 15. září 2019: uzávěrka druhého kola pro kandidáty z AV ČR a CNRS. 
  • 4. října 2019: zvolení výzkumníka AV ČR do týmu TANDEM 2020–2022 výběrovou komisí jmenovanou AV ČR. 
  • listopad 2019: uzávěrka žádosti, kterou na CNRS předkládá badatel z CNRS zapojený do týmu TANDEM. 
  • březen 2020: uzávěrka pro výzkumníka CNRS týmu TANDEM k podání tzv. demande d’affectation au CEFRES (žádost o „přidružení“ k CEFRESu) po dobu dvou let od září 2020.

Další informace, včetně formulářů a přihlášek naleznete zde.

 

Zdroj: CEFRES