facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky v OP VVV

23. 1. 2017
Novinky v OP VVV

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnil minulý týden zápis z 8. jednání Monitorovacího výboru, aktualizovaný harmonogram výzev, avíza výzev Dlohohodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce ITI a informace k veřejným zakázkám.

Zápis z 8. jednání Monitorovacího výboru OP VVV, který se konal 15. 12. 2016, naleznete včetně příloh zde.

Bylo zveřejněno avízo výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Výzva by měla být zveřejněna 3. 4. 2017 a její alokace činí 1,2 mld. Kč. Dále bylo zveřejněno avízo výzvy č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1. Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI je určena výhradně pro žadatele, jejichž projektová žádost je v souladu s integrovanou strategií příslušné aglomerace. Výzva by měla být zveřejněna také 3. 4. 2017 a její alokace činí cca 895 mil. Kč.

20. 1. 2017 uveřejnil Řidicí orgán OP VVV aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2017.

Řídicí orgán dále publikoval informace ke kontrolám veřejných zákázek realizovaných v rámci projektů OP VVV a příklady nejčastějších pochybení zadavatelů.