facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový program INFIN nabídne pražským podnikatelům zvýhodněné financování

24. 3. 2019
Nový program INFIN nabídne pražským podnikatelům zvýhodněné financování

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Radou hlavního města Prahy zveřejnila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu je na něj vyčleněno 400 milionů Kč.

Cílem programu INFIN je zvýšit nabídku dostupného financování podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, které využívají výsledků výzkumu, jsou uskutečňovány inovačními podnikateli s krátkou historií nebo jsou realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů.

Podnikatelům s krátkou historií (maximálně tří let) ČMZRB nabídne bezúročný investiční úvěr ve výši 750 tis. – 3 mil. Kč, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěr bude mít až 6letou splatnost včetně odkladu splátek až na 2 roky.

Podpora je určena drobným, malým a středním podnikatelům se sídlem či provozovnou na území hlavního města Prahy a historií maximálně sedmi let, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, vodohospodářství a zpracování odpadů, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, vzdělávání a další služby.

Program INFIN je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Příjem žádostí odstartuje 15. dubna 2019 a poběží až do 31. prosince 2022. Z pohledu ČMZRB jde o velice významný historický milník, jelikož INFIN je prvním programem financovaným ze strukturálních fondů, který ČMZRB bude spravovat pro jiného veřejného zadavatele, než je některé z ministerstev vykonávajících akcionářská práva. Tímto krokem dochází i k posílení celkové role ČMZRB jako národní rozvojové banky.

Bližší informace k programu INFIN včetně výzvy jsou k dispozici zde.

 

Zdroj: ČMZRB


Českomoravská záruční a rozvojová banka se věnuje také intenzivní spolupráci s Technologickou agenturou ČR. Zájemci mohou využít jejích služeb například v programu EPSILON. Čtěte také rozhovor s bývalým předsedou TA ČR, Petrem Očkem mimo jiné právě i o spolupráci s ČMZRB.

Kromě toho se ČMZRB také zapojila do Středoevropského fondu fondů, jehož cílem je formou rizikového kapitálu podpořit rostoucí inovativní firmy v zemích regionu střední Evropy.