facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP PIK: Program inovace - aktualizace přílohy

16. 1. 2017
OP PIK: Program inovace - aktualizace přílohy

Ke dni 12.1.2017 byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Inovace - Výzva I. a Příloha č. 6 - Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Inovace - Výzva III. Změna přináší nutnost dokládání pracovních smluv zaměstnanců, jejichž pracovní místo vzniklo v souvislosti s realizací projektu a měnily se tak ukazatele povinné k výběru.

Jako přílohu podávaných zpráv (IoP , ZoR, ZoU a ZZoU) je nutné dokladovat pracovní smlouvy zaměstnanců, jejichž pracovní místo vzniklo přímo v souvislosti s realizací projektu (i když nejsou výdaje na mzdu a pojistné tohoto pracovníka zahrnuty mezi způsobilé výdaje) a měnil se tak ukazatel povinný k výběru (v průběhu i po ukončení realizace projektu) 20702 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - ženy a 20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných projektech (viz kap. 6.2 těchto Pravidel). Žadatel je povinen tyto smlouvy předložit jak v dotčených zprávách, tak při případné kontrole na místě.

Text obou výzev a jejich příloh naleznete na webu Agentury pro podnikání a inovace.