facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP VVV: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

12. 7. 2017
OP VVV: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 11. 7. 2017 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.

Cílem výzev je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

Záměrem výzev je především podpora obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů, propojení výzkumně aplikačních problémů s možnostmi, které poskytují poslední výzkumné poznatky a podpora přenosu společných znalostí a zkušeností k cílovým skupinám.

Žádosti o podporu v obou výzvách je nutné dodat nejpozději do 15. 11. 2017.

K nově vyhlášeným výzvám se také 26. 7. 2017 v Praze uskuteční seminář pro žadatele.

Více informací je možné získat zde a zde.

 

Zdroj: MŠMT