facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP VVV - jak postupovat v případě nesouhlasu s postupem Řídicího orgánu

24. 9. 2016
OP VVV - jak postupovat v případě nesouhlasu s postupem Řídicího orgánu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnilo dne 23. 9. 2016 informace, které se týkají postupu při vyjádření nesouhlasu s jeho postupem při hodnocení projektů.

Pro žádost o přezkum je používán pojem "připomínky k podkladům v procesu schvalování projektů". Připomínky může žadatel podat v každé fázi schvalování projektu, kdy nebyl úspěšný - tj. obdržel depeši o negativním výsledku. Další podrobnosti se můžete dočíst na webu MŠMT