Vytisknout tuto stránku

OP VVV: Navýšení alokace výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

18. 7. 2020
OP VVV: Navýšení alokace výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) navýšilo vzhledem k vysokému zájmu alokaci výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MSCA-IF) ze stávajících 100 000 000 Kč na 200 000 000 Kč.

Řídicí orgán OP VVV informuje, že na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna verze č. 3 výzvy 02_20_079. Ve výzvě dochází k navýšení alokace ze stávajících 100 000 000 Kč na 200 000 000 Kč. K uvedeným změnám ŘO přistoupil vzhledem k vysokému zájmu o realizaci projektů v této výzvě ze strany žadatelů s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny žadatele a podpořit kvalitně připravené projekty.

Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v roce 2019 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2019), byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tedy na tzv. seznam no money projektů. Výzva podporuje pouze projekty European Fellowships.

Žádosti lze předkládat do 31. srpna 2020.

Žádost se nesmí obsahově lišit od žádosti schválené v Horizontu 2020 – MSCA-IF včetně zachování hostitelské organizace.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT zde.

 

Zdroj: MŠMT