facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

OP VVV: Výsledek čtyř výzev pro vysoké školy

15. 4. 2017
OP VVV: Výsledek čtyř výzev pro vysoké školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnilo přehledy doporučených a nedoporučených žádostí o podporu v rámci výzev ve čtyřech prioritních osách: Prioritní osy 2 (PO 2) – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF výzva pro vysoké školy (02_16_015), ERDF výzva pro vysoké školy (02_16_016), Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (02_16_018) a Prioritní osy 1 (PO 1) – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace (02_16_017).

V ESF výzvě (02_16_015) určené pro veřejné i soukromé vysoké školy bylo celkově hodnoceno 38 projektů. Uspělo 32 projektů – téměř všechny veřejné vysoké školy a také Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Vysoká škola Karla Engliše, a.s., AKADEMIE STING, o.p.s., SOUKROMÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o., CEVRO Institut z.ú., Archip s.r.o., Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. a Vysoká škola logistiky o.p.s. Zamítnuto bylo 6 žádostí – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. a B.I.B.S., a.s.

O podporu v ERDF výzvě (02_16_016) se ucházelo dohromady 114 projektů, přičemž 88 z nich bylo podpořeno. Ze soukromých vysokých škol uspěly ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Vysoká škola Karla Engliše, a.s., CEVRO Institut z.ú. a Vysoká škola logistiky o.p.s. Nejvíce žádostí do této výzvy podaly Univerzita Karlova (26) a České vysoké učení technické v Praze (19).
V rámci výzvy č. 02_16_018 cílené na Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů bylo celkově podáno 115 projektů a podpořeno jich bylo 72. 82 žádostí bylo podáno v rámci Výzkumných infrastruktur pro vzdělávací účely – budování či modernizace (02-16-017), z nichž bylo doporučeno k podpoře 47.

Celkově podaly veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve čtyřech zmíněných výzvách 349 žádostí o podporu. Nejvíce žádostí podalo České vysoké učení technické v Praze – 60, přičemž úspěšné bylo ve 40 případech. Univerzita Karlova podala 51 žádostí a získala 29 projektů. Univerzita Palackého v Olomouci předložila 47 projektů a podpořeno jich bude 34.

Nejefektivnější byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s 8 předloženými a podpořenými projekty následovaná Technickou univerzitou v Liberci – ta podala a získala 7 projektů. Janáčkova akademie múzických umění v Brně získala 3 projekty z 3 podaných. Dobře si vedly také Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (7/6) a Mendelova univerzita v Brně (6/5). Masarykova univerzita podala 16 projektů a podpoře jich bude 13.

Na druhém konci žebříčku úspěšnosti mezi veřejnými vysokými školami se nachází Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, která podala jeden projekt, který nebyl podpořen. Západočeská univerzita v Plzni podala 8 žádostí, ale podpořena byla pouze jedna.

Podrobné výsledky jednotlivých výzev včetně přidělených finančních alokací a zápisů z jednání hodnoticích komisí naleznete na webu MŠMT.