facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Otevřena první výzva k podávání projektů v rámci uskupení CELSA

27. 3. 2017
Otevřena první výzva k podávání projektů v rámci uskupení CELSA

Fond CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) bude financovat společné výzkumné projekty s Katolickou Univerzitou v Lovani. Partnerskými CELSA univerzitami z ČR jsou Univerzita Karlova a České vysoké učení technické v Praze.

Podmínkou výzvy je, že v projektu bude alespoň jeden vědec KU Leuven a jeden vědec partnerské CELSA Univerzity. Projektové konsorcium se musí do tří let od zahájení projektu ucházet společně o výzvu v H2020, jeho nástupci či jiném evropském projektu.

Fond bude financovat společné výzkumné projekty s maximálním rozpočtem € 120 000 (v případě účasti dvou partnerů, z nichž jeden je KU Leuven) po dobu dvou let. S dalším partnerem se rozpočet navyšuje o € 30 000. Co bude v rámci rozpočtu financováno, je na rozhodnutí partnerů v projektu. V případě nákupu vybavení na výzkum zůstane toto vybavení na instituci, která ho zaplatila.

Lhůta pro předložení návrhů projektů je do 1.5.2017. Výsledky budou vyhlášeny v průběhu července a projekty zahájeny k 1. říjnu 2017.

Více informací: http://celsalliance.eu/call.html