facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Oznámení o vyhlášení národní veřejné soutěže CHIST-ERA III Call 2017

17. 9. 2018
Oznámení o vyhlášení národní veřejné soutěže CHIST-ERA III Call 2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 3. 10. 2018 bude vyhlášena národní veřejná soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017, která je zaměřena na projekty z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Jedná se o 5. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, které se mohou účastnit pouze uchazeči z České republiky, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017 doporučeny k podpoře a disponují Decision Letter vydaným konsorciem CHIST-ERA III.

Více informací k vyhlašované národní veřejné soutěži CHIST-ERA III Call 2017, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Podmínky podání návrhu projektu (přihlášky) budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Informace o možnostech zapojení do CHIST-ERA III Call 2017 naleznete také v tomto dokumentu.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR