facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Oznámení o vyhlášení třetí veřejné soutěže programu EPSILON

6. 3. 2017
Oznámení o vyhlášení třetí veřejné soutěže programu EPSILON

Technologická agentura ČR informovala, že 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena dne 4. dubna 2017.

Pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON je vytvořena nová struktura elektronické přihlášky, resp. návrhu projektu, která je zaměřena na aplikační a tržní uplatnění řešení projektu. Na komerční potenciál jsou zacílena i hodnoticí kritéria, zejména bodovaná a bonifikační kritéria. Maximální míra podpory za projekt je stanovena na 60 % celkových uznaných nákladů a nebude dále navyšována.

Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu EPSILON, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.

Případné dotazy k 3. veřejné soutěži programu EPSILON směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.

Více informací naleznete na stránkách Technologické agentury.

 


Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě.