facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže programu EPSILON

4. 11. 2018
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže programu EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že další veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena na konci února 2019.

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Řešené projekty budou zaměřeny zejména na tyto prioritní oblasti:

  • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
  • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
  • Prostředí pro kvalitní život

Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty v mezinárodních schématech typu H2020, dalších programech EU a dalších mezinárodních programech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

Další informace k veřejné soutěži, termínu vyhlášení a k podmínkám veřejné soutěže budou průběžně zveřejňovány.

Aktualizovaný program EPSILON je k nahlédnutí zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR