facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže programu EPSILON

6. 12. 2018
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže programu EPSILON

Technologická agentura ČR zveřejňuje předběžné parametry 6. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, která bude vyhlášena 28. února 2019.

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Tabulka s předběžnými parametry 6. veřejné soutěže EPSILON je k nahlédnutí zde.

Po vyhlášení 6. veřejné soutěže programu EPSILON bude TA ČR pořádat informační seminář. Termínmísto konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Více informací k 6. veřejné soutěži programu EPSILON se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR