facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Oznámení o plánovaném vyhlášení veřejné soutěže v programu GAMA, podprogram 2

28. 2. 2017
Oznámení o plánovaném vyhlášení veřejné soutěže v programu GAMA, podprogram 2

Technologická agentura ČR oznámila vyhlášení první veřejné soutěže v programu GAMA, podprogram 2 na 20. března 2017. Jedná se o podporu projektům SME Instrumentu s pečetí Seal of Excellence, které uspěly v první fázi výzvy, ale z důvodu nedostatku prostředků nemohly být financovány.

Konec soutěžní lhůty pro podávání návrhů projektů do veřejné soutěže bude 2. 5. 2017. Kromě projektu podaného do Horizontu 2020, Evaluation Summary Report a pečetě Seal of Excellence budou muset uchazeči dodat ještě další dokumenty vyžadované českou legislativou, které budou specifikovány v Zadávací dokumentaci. Snahou TA ČR je co nejvíce snížit administrativní náročnost této veřejné soutěže. Díky tomu, že se bude jednat o zjednodušený proces hodnocení, TA ČR předpokládá, že výsledky veřejné soutěže budou známy již koncem května.

Více informací k vyhlašované veřejné soutěži, k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura návrhu bude zjednodušená, jelikož se jedná o projekty, jejichž kvalita již byla zhodnocena mezinárodními hodnotiteli v rámci výzvy Horizontu 2020.

 

Zdroj: TA ČR