facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Oznámení předběžných parametrů soutěží GAMA 2 a DOPRAVA 2020+

21. 3. 2021
Oznámení předběžných parametrů soutěží GAMA 2 a DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě a blížícím se vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 2. června 2021. Zároveň se blíží také vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 14. dubna 2021.

Ve veřejné soutěži GAMA 2 budou podpořeny malé a střední podniky, které během půl roku vytvoří studii proveditelnosti. Veřejná soutěž není tematicky omezena. Očekáváme návrhy projektů, které budou konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem a současně inovativním řešením. Návrh projektu budou uchazeči vyplňovat v angličtině. Součástí návrhu projektu bude také krátké (minutové) video, kde by uchazeči měli představit návrh projektu. Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

  • Předběžné parametry 3. veřejné soutěže programu GAMA 2, podprogram 2, naleznete zde.

Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do veřejné soutěže DOPRAVA 2020+ musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

  • Předběžné parametry 3. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ naleznete zde.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

K této veřejné soutěži bude TA ČR pořádat informační online seminář. Podrobnosti konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroj: Technologická agentura ČR