facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Oznámení termínu vyhlášení druhé veřejné soutěže programu TREND

21. 10. 2019
Oznámení termínu vyhlášení druhé veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 – Nováčci, jejíž vyhlášení se plánuje 4. prosince 2019.

Podprogram 2 – Nováčci v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity. Toho má být docíleno podmínkou pro hlavní uchazeče, že v posledních pěti letech nebyli příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. Podrobně bude tato podmínka uvedena v Zadávací dokumentaci.

Jedná se o pilotní veřejnou soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s TA ČR. Ve 2. veřejné soutěži Programu TREND, podprogramu 2 – Nováčci bude rozděleno 120 mil. Kč. Předpokládá se tedy podpoření 15 – 20 návrhů projektů vzhledem k očekávané průměrné podpoře 6-8 mil. Kč na projekt.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu TREND, podprogram 2 – Nováčci bude TA ČR ve spolupráci s MPO pořádat informační seminář

Více informací k 2. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 2 – Nováčci se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. Další informace k soutěži naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR