facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Partnerství pro biodiverzitu - Call 2021

10. 7. 2021
Partnerství pro biodiverzitu - Call 2021

Na podzim 2021 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do první mezinárodní výzvy evropského Partnerství pro biodiverzitu – Call 2021: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea. Evropská partnerství představují nový nástroj unijního programu Horizont Evropa pro oblast mezinárodní spolupráce v kolaborativním výzkumu a společném programování, který nahradí dosavadní nástroj ERA-NET Cofund.

Výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021, kterou vyhlašuje strategická síť BiodivERsA, je zaměřena na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, a to ve všech prostředích (suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy). Výzva zároveň slouží jako nástroj Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Biodiversity strategy for 2030), a tedy i Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal).

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Momentálně připravujeme pravidla pro české uchazeče, která budou vycházet z programu Prostředí pro život, ze kterého budou úspěšní uchazeči následně financováni.

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění):

  • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity
  • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs
  • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

TA ČR podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Celková alokace TA ČR na výzvu Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 je 730 000 EUR s maximální výší na projekt 300 000 EUR.

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splňovat národní podmínky vycházející z Programu Prostředí pro život.

Poskytovatelé podpory, kteří předběžně projevili zájem zapojit se do výzvy:

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg, MoE, MEM), Finsko (AKA, MoE), Francie (ANR), Irsko (EPA), Island (Rannis), Itálie (MUR), Izrael (MoEP), Jihoafrická republika, Litva (LMT), Lotyšsko (LSC, VIAA), Maďarsko (NKFIH), Maroko (MENFPESRS), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, VDI/VDE-IT), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT, FRCT) Rakousko (FWF), Rumunsko (MoEnv, UEFISCDI), Řecko (GSRI), Slovensko (MoE, SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, FB), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR) a Turecko.

Více informací o Evropských partnerstvích naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR