facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Partnerství pro biodiverzitu Call 2021

8. 10. 2021
Partnerství pro biodiverzitu Call 2021

Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Mezinárodní výzva v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů je otevřena.

Mezinárodní výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 je od 1. 10. 2021 otevřena. Je určena na podporu projektů zaměřených na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, a to ve všech prostředích (suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy). Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) můžete podávat do 30. 11. 2021, 15:00 SEČ.

Zájemci o mezinárodní výzvu Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 budou mít v říjnu příležitost zúčastnit se dvou informačních webinářů. Více informací a registrace naleznete zde.

Technologická agentura ČR (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena s Ministerstvem životního prostředí. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu Prostředí pro život. TA ČR podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky, výzkumné organizace a organizační složky státu. Celková alokace TA ČR na výzvu je 730 000 EUR s maximální výší na projekt 300 000 EUR.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity
  • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs
  • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejich výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách ČR.

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v Příručce pro českého uchazeče, které bude zveřejněna zde v sekci “Dokumenty”.

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.biodiversa.org. Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool.

 

Zdroj: TA ČR