facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Pestrá škála uchazečů v první soutěži programu ÉTA

22. 11. 2017
Pestrá škála uchazečů v první soutěži programu ÉTA

Nedávno zveřejněné výsledky prvního kola hodnocení první veřejné soutěže programu ÉTA naznačují, že zájem o podporu je značný. Podrobně jsme se podívali na to, kdo jsou uchazeči o projekty v programu zaměřeném na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu.

V polovině srpna 2017 vyhlásila Technologická agentura ČR první veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA. Navazuje tak na předchozí program OMEGA. Plánovaný objem alokovaných prostředků v novém programu je ale přibližně desetkrát větší (předpoklad 3 mld. Kč) a oproti svému předchůdci doznal také několika zásadních změn, o kterých jsme psali zde.

Do 27. září 2017, kdy byla výzva k podávání projektů uzavřena, bylo do soutěže doručeno celkem 306 návrhů projektů. Na konci října TA ČR oznámila, že 289 subjektů podmínky veřejné soutěže splnilo a postupuje do dalšího kola hodnocení.

Hlavními uchazeči jsou vysoké školy

Více než 60 % projektů podaly do soutěže veřejné vysoké školy (celkem 173). Na pomyslném druhém místě jsou podniky, které jsou hlavním řešitelem asi 20 % podaných projektů (57). Veřejné výzkumné instituce (mimo Akademii věd ČR) do soutěže podaly celkem 34 žádostí, tedy asi 12 % ze všech podaných projektů. Prvním kolem hodnocení formálních náležitostí dále prošlo také 12 projektů ústavů Akademie věd ČR, 7 projektů soukromých vysokých škol a 6 projektů ostatních veřejných institucí (knihovny, muzea atd.). Pro úplný výčet uveďme, že jeden projekt do soutěže podala také fyzická osoba.

O projekty žádají i techniky

Daleko zajímavější obrázek nabízí detailní pohled na počty projektů podaných konkrétními subjekty. Jednoznačně nejvíce žádostí, celkem 30, podala Univerzita Karlova. Hned na druhém místě jsou ale dvě největší technické vysoké školy – České vysoké učení technické v Praze s 17 žádostmi a Vysoké učení technické v Brně s 16. U programu na podporu společenskovědního výzkumu to může být poněkud překvapivé, ačkoli se v něm klade velký důraz na mezioborovost a propojování výzkumu technického a netechnického charakteru. Stranou nezůstaly ani další výrazně technicky orientované vysoké školy - Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava s osmi a Technická univerzita v Liberci se sedmi žádostmi. Z ostatních veřejných vysokých škol podaly do soutěže větší množství projektů také například Univerzita Palackého v Olomouci (15), Masarykova univerzita (13) nebo Česká zemědělská univerzita v Praze (11).

Mezi ostatními subjekty jsou rekordmany v počtu podaných žádostí Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a společnost INESAN, s.r.o. (shodně 10 projektů). Poměrně silně jsou v soutěži zastoupeny také subjekty, které se zabývají zemědělským výzkumem – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (4 projekty), Agrovýzkum Rapotín s.r.o. (3) nebo Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v. v. i. (3).

Celý seznam projektů, které splnily formální podmínky a byly přijaty do soutěže, naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)