facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Plzeňské podnikatelské vouchery posílí inovační aktivity firem

9. 6. 2023
Plzeňské podnikatelské vouchery posílí inovační aktivity firem

Plzeňské podnikatelské vouchery podporují spolupráci a konkurenceschopnost podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci. Cílem programu je podpořit a posílit inovační aktivity plzeňských firem. Pro firmy jsou vouchery podnětem k navázání kontaktu s výzkumnou organizací nebo rozšíření stávající spolupráce. Žádat o ně mohou firmy od 1. září 2023.

S pomocí Plzeňských podnikatelských voucherů může firma využít kapacit, znalostí a vybavení výzkumné organizace, které nemá běžně k dispozici. Spolupráce s výzkumnou organizací přinese nejen reálné výstupy projektu, ale také nové profesní kontakty, zajímavá řešení či náměty na další inovace. V neposlední řadě poskytne i pohled, na který v běžném provozu není čas. Pro výzkumné organizace naopak plzeňské vouchery představují cennou výměnu zkušeností.

„Voucher“ je jednorázová dotace poskytnutá příjemci dotace na nákup služeb od výzkumných organizací. Tyto služby musí být založené na znalostech a musí být pro příjemce dotace nové. Výstupy/výsledky poskytnutých služeb příjemce dotace využije pro svoji podnikatelskou činnost, a to pro inovační aktivity.

Jaká je výše dotace?

  • Pro malý a střední podnik je výše dotace maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 300 000 Kč,
  • Pro velký podnik je výše dotace maximálně 40 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 300 000 Kč.

Žadatelem může být podnik (malý, střední či velký), který realizuje inovační aktivity a má sídlo nebo provozovnu na území Plzeňské aglomerace.

Poskytovatelem služeb může být organizace se zaměřením na výzkum a šíření znalostí, uvedená v seznamu výzkumných organizací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která má sídlo na území ČR. 

Jaké služby výzkumných organizací jsou programem podporovány?

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod, technologických postupů nebo hardwaru.
  • Tvorba a vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy.
  • Design produktů nebo jejich částí.

Příjem žádostí o dotaci do programu Plzeňské podnikatelské vouchery – výzva č. 2023 - bude probíhat od 1. září 2023 (12:00:00) do 2. října 2023 (12:00:00).

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Business Innovation Centre Plzeň