Vytisknout tuto stránku

Plzeňské podnikatelské vouchery

10. 6. 2022
Plzeňské podnikatelské vouchery

Podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské aglomeraci budou mít možnost požádat o dotaci ve výši až 200 000 Kč na nákup služeb od výzkumných organizací, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity. Hlásit se o podnikatelské vouchery mohou firmy od 1. do 30. září 2022

20220608Voucheryplzen

Poskytovatelé těchto služeb mohou být výzkumné organizace z celé České republiky, které jsou zapsány na seznamu MŠMT. Program je jedním z nástrojů, kterými Statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem.

Podpora se vztahuje na nákup služeb, které zahrnují následující činnosti:

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod, technologických postupů nebo hardwaru.
  • Tvorba a vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy.
  • Design produktů nebo jejich částí.

V programu jsou podporovány firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské aglomeraci. Na program jsou pro výzvu v r. 2022 alokovány prostředky ve výši 2 000 000 Kč. Míra dotace závisí na velikosti podniku: malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 %, velké podniky pak o dotaci až 40 %.

Detailní informace k programu jsou zveřejněny zde, podrobnosti týkající se podání žádosti do výzvy č. 2022 jsou k dispozici zde.

Příjem žádostí bude probíhat elektronicky prostřednictvím aplikace pro dotační řízení Statutárního města Plzně „Dotace města Plzně“ na této adrese od 1. do 30. září 2022 (12:00:00), kde také naleznete závazné elektronicky vyplnitelné formuláře. Dokumenty zveřejněné na stránkách Business Innovation Centre Plzeň jsou pouze ilustračního charakteru.

 

Zdroj: BIC Plzeň