facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podzimní termín Fondu mobility Univerzity Karlovy

14. 9. 2017
Podzimní termín Fondu mobility Univerzity Karlovy

Koná se podzimní kolo přijímání žádostí o prostředky z Fondu mobility Univerzity Karlovy, který financuje různé druhy zahraničních pobytů studentů a výzkumných pracovníků. Uzávěrka přihlášek je do 17. října 2017.

V souladu s prioritami je Fond mobility UK určen především pro kratší pobyty v délce do dvou měsíců pro doktorské studenty a výzkumné pracovníky za účelem účasti na vědeckých a výzkumných akcích a pro dlouhodobé pobyty na jeden či dva semestry.

Fond mobility nepokrývá účast studentů na konferencích či na zahraničních pobytech kratších než jeden měsíc. Fond mobility také může pokrývat náklady na pobyt pouze do výše jedné poloviny. Žádosti nelze podat na již proběhlé pobyty.

V minulém roce takto Univerzita Karlova financovala 401 realizovaných zahraničních pobytů.

Uzávěrka přihlášek je do 17. 10. 2017. Jednotlivé fakulty ale mohou mít vlastní interní termíny.

Více informací zde.

 

Zdroj: Univerzita Karlova