facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podzimní uzávěrky na stipendia v Rakousku

25. 8. 2018
Podzimní uzávěrky na stipendia v Rakousku

Blíží se podzimní uzávěrky pro podávání žádostí o stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku.

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

O stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku, a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách, se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu, příp. jsou zaměstnáni na oprávněných institucích v České republice.

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia

O stipendium se mohou ucházet studenti a akademičtí pracovníci všech vědeckých oborů veřejných vysokých škol v ČR. Stipendium je možné obdržet pouze 1x během pregraduálního a 1x během postgraduálního studia a nelze je prodloužit. Studenti musí být v době podání žádosti nejméně v 1. semestru magisterského studia. Věková hranice není stanovena. Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost. Uzávěrka přihlášek na letní semestr 2019 je 31. 10. 2018.

Stipendia pro vysokoškolské učitele

O jednoměsíční stipendium pro vysokoškolské učitele veřejných vysokých škol v ČR se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Cílovou institucí jsou v Rakousku veřejné/státní univerzity a odborné vysoké školy. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru Věková hranice není stanovena. Termín pro podávání žádostí je do 30. 11. 2018.

Více informací o stipendiích v Rakousku naleznete na webu Domu zahraniční spolupráce zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: DZS