facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Postdoktorandské granty v Lotyšsku

12. 10. 2016
Postdoktorandské granty v Lotyšsku

Státní agentura pro vzdělávání a rozvoj vzdělávání v Lotyšsku vyhlásila první výzvu pro žádosti o postdoktorské vědecké granty.

Cílem programu je podpora nových vědců, zvýšení vědecké kapacity a zajištění možností pro nové vědce nastartovat kariéru ve vědeckých institucích a podnikách, vylepšení kompetencí vědců a zvýšení počtu kvalifikovaných specialistů.

Do programu se mohou hlásit postdoktorští vědci z Lotyšska nebo ciziny, kteří získali doktorát před méně než pěti lety. Peníze jsou cíleny na výzkum, získání nebo obranu intelektuálního vlastnictví, transfer znalostí a technologií, školení, mezinárodní mobility a networking.

O projekty se uchází lotyšská vědecká instituce nebo podnik, který zaměstná postdoktorského vědce a zajistí mu přístup k infrastruktuře a personálním zdrojům pro implementaci výzkumu v projektu.

Maximální výše grantu dosahuje 133 806 eur, maximální doba trvání projektu je 36 měsíců.

Termín odesílání přihlášek je 30. listopadu 2016.

Více informací naleznete zde.