facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Posun uzávěrek evropských výzev

20. 3. 2020
Posun uzávěrek evropských výzev

Vzhledem k panující epidemiologické situaci může docházet k posunu některých termínů uzávěrek evropských výzev. Odložení termínu uzávěrky je opatřením řešícím obtíže, se kterými se v současné době potýkají mnozí uchazeči, členové programových výborů i hodnotitelé projektů.

Omezení související s epidemiologickou situací vedou ke změnám některých uzávěrek v programu Horizont 2020. Prodloužení se bude týkat výzev s původně plánovanými uzávěrkami mezi 16. 3. a 15. 4., viz zde. Pro více informací sledujte Funding and Tenders Opportunities Portal.

Evropská komise odložila na 14. května 2020 například termín uzávěrky následujících výzev v tématu Výzkumné infrastruktury:

  • H2020-INFRAIA-2020-1 (Téma INFRAIA-02 a INFRAIA-03)
  • H2020-INFRAINNOV-2020-2 (Téma INFRAINNOV-03 a INFRAINNOV-04)
  • H2020-INFRASUPP-2020-2 (Téma INFRASUPP-02)

Došlo i k prodloužení termínu uzávěrek u některých výzev v oblasti "Health". Termín je posunut ze 7. 4. 2020 na 15. 4. 2020. Podrobnosti naleznete zde.

K posunu došlo i u jednokolové výzvy v programu NMBP-2020 CE-BIOTEC-08-2020, u které je uzávěrka posunuta z 15. dubna na 20. dubna 2020.

Také původně stanovená uzávěrka termínu pro předkládání návrhů projektů do poslední výzvy Věda se společností a pro společnost (H2020-SwafS-2018-2020) byla změněna z 15. na 23. dubna 2020.

V programu Future and Emerging Technologies zatím ke změnám nedošlo. Sledujte však přehled výzev programu FET-2020, odkud jsou přímé odkazy na jednotlivá témata na Funding & Tenders Portal.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: CESNET, TC AV