facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020

3. 11. 2017
Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020

Byl zveřejněn pracovní program pro Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) na rok 2018 - 2020. Tento prestižní program podporuje odbornou přípravu v oblasti výzkumu a vývoje a klade důraz na rozvoj inovativních dovedností. Zaměřuje se především na mezinárodní a mezioborovou vědeckou mobilitu.

V programu jsou na rok 2018 uvedeny následující výzvy:

Innovative Training Networks (MSCA-ITN-2018)

Smyslem výzev The Innovative Training Networks (ITN) je připravit mladé vědce na začátku jejich kariéry, aby byli schopni čelit současným i budoucím společenským výzvám a posílit jejich dovednosti, převádět vědecké poznání do konkrétních idejí, případně produktů, které budou mít pozitivní ekonomický nebo sociální dopad. Program by měl podpořit vybrané postgraduální programy.

Žádosti o podporu je možné podávat od 12. října 2017 do 17. ledna 2018.

Individual Fellowships (MSCA-IF-2018)

Hlavním cílem výzev Individual Fellowships je dále podpořit kariéru už zkušených, mimořádně kvalitních vědců a výzkumníků prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci. Zvláštní důraz je kladen na podporu evropských vědců, kteří v současnosti pracují mimo Evropě a usilují o návrat zpět. Stipendia mohou také pomoci znovu nastartovat vědeckou kariéru například po rodičovské dovolené.

Žádosti o podporu bude možné podávat od 12. dubna 2018 do 12. září 2018.

Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE-2018)

Schéma RISE podporuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím výměnných programů pro výzkumníky, inovátory a management v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Cílem je pomoci výměně zkušeností a znalosti mezi odborníky, kteří se zabývají výzkumem, a experty, kteří se zabývají tržními výstupy a komercionalizací. Podpořené projekty by zároveň měly posloužit také při vývoji inovativních produktů či služeb. Tento program zahrnuje jak akademickou sféru, tak soukromý sektor (zejména malé a střední podniky).

Žádosti o podporu bude možné podávat od 22. listopadu 2017 do 21. března 2018.

Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA-COFUND-2018)

Cílem schématu COFUND je stimulovat regionální, národní a mezinárodní programy, které budou podporovat rozvoj kariéry vědců a výzkumníku a jejich mobilitu ve všech fázích jejich kariéry. Žádosti se mohou týkat buď komplexního doktorského výukového programu, nebo systému individuálních stipendií.

Žádosti o podporu bude možné podávat od 12. dubna 2018 do 27. září 2018.

European Researchers' Night (MSCA-NIGHT-2018)

Cílem této výzvy je poskytnout prostředky na Noc vědců, která se obvykle koná poslední pátek v září. Jejím cílem je sblížení vědců a veřejnosti, prezentace výsledků výzkumu a podpora mladých lidí při rozhodování o budoucí vědecké kariéře. 

Žádosti o podporu bude možná podávat od 7. listopadu 2017 do 14. února 2018.

Celý pracovní program najdete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise