Vytisknout tuto stránku

Praha vyhlásila 1. výzvu na inovační vouchery

28. 1. 2018
Praha vyhlásila 1. výzvu na inovační vouchery

Již od října minulého roku Hlavní město Praha realizuje pět projektů se společným názvem „Pražské vouchery“. Jedním z nich je i „Pražský voucher na inovační projekty“, který podpoří malé a střední podniky v oblasti inovací. Žádosti o ně bude možné podávat od 30. 3. 2018.

Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Jeho realizace by měla umožnit užší kooperaci mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Prostřednictvím jednotlivých výzev projektu bude hl. m. Praha poskytovat podporu malým a středním podnikům na nákup služeb od výzkumných organizací.

Oprávněným žadatelem jsou malé a střední podniky.

V projektu bude podporována nejen první, ale i navazující spolupráce s výzkumnými organizacemi, na kterou mohou firmy získat 75 tisíc korun až dva miliony korun v rámci jednoho projektu. Maximální výše rozpočtu jednotlivých projektů není omezena. Povinností podniku je spolufinancování ve výši 25 % u projektů do 500 tisíc Kč a 50 % u projektů od 500 tisíc Kč (včetně).

Příjem žádostí bude zahájen 30. 3. 2018 a ukončen bude 30. 4. 2018. Více informací naleznete zde.

K dalším výzvám, které Hlavní město Praha vyhlásila, patří Pražský voucher na koučing a mentoring, Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech, Pražský voucher na kreativní služby a Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy.

 

Zdroj: Pražské vouchery