facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Praha vyhlásila výzvu na inovační vouchery

10. 10. 2019
Praha vyhlásila výzvu na inovační vouchery

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výzvu na inovační projekty v rámci Pražského voucheru. Výzva je určena malým a středním podnikům se sídlem v Praze. Příjem žádostí probíhá od 21. 10. 2019 do 6.12. 2019.

Cílem podpory je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. V projektu bude podporována nejen první, ale i navazující spolupráce s výzkumnými organizacemi.

Žadateli mohou být malé a střední podniky (MSP) se sídlem v hl. m. Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hl. m. Prahy zapsanou v živnostenském rejstříku. Žádat mohou pouze právnické osoby.

Poskytovatelem znalostí jsou pro účely tohoto programu Organizace pro výzkum a šíření znalostí uvedené zde nebo ty které doloží čestné prohlášení, že splňují definici Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce, a doloží osvědčení o akreditaci a seznam akreditovaných oblastí.

Výše podpory:

Podpora je poskytována formou zpětně proplácené dotace. Projekt může být podpořen v režimu de minimis nebo v režimu blokové výjimky. V rámci jednoho projektu není přípustná kombinace uvedených režimů podpor.

Malé vouchery – projekty do 500 tis. Kč

režim de minimis: dotace 75 % ze způsobilých výdajů (výše dotace 75 – 375 tis. Kč)
• bloková výjimka: dotace 50% ze způsobilých výdajů (výše dotace 75 – 250 tis. Kč)

Velké vouchery – projekty od 500 tis. Kč (včetně)

  • bloková výjimka: dotace 50% ze způsobilých výdajů (výše dotace 250 tis. – 2 mil. Kč)

Žadatel může podat v rámci dílčí výzvy vždy jen jeden projekt.

Max. délka projektu je:

  • Do 6 měsíců od jeho zahájení v případě malých voucherů (rozpočet do 500 tis. Kč).
  • Do 8 měsíců od jeho zahájení v případě velkých voucherů (rozpočet 500 tis. Kč a výše).
Příjem žádostí: od 21. 10. 2019 do 6. 12. 2019

Více informací naleznete zde.

Pro další informace nebo konzultaci projektového záměru využijte služeb Enterprise Europe Network (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR