facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Pre-screening strategických projektů

19. 1. 2019
Pre-screening strategických projektů

Řídicí orgán OP VVV vyzval výzkumné organizace k předkládání indikativních projektových záměrů strategických projektů v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání na programové období 2021 – 2027, jejichž předpokládaná finanční náročnost přesáhne 1 mld. Kč.

V souvislosti s přípravou budoucí kohezní politiky a s potřebou identifikovat významné projektové záměry s předstihem tak, aby bylo možné zahájit jejich případnou realizaci již na samém počátku programového období 2021–2027, zveřejňuje Řídicí orgán OP VVV výzvu k předkládání indikativních projektových fiší (záměrů) strategických projektů v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání, jejichž celková předpokládaná finanční náročnost přesáhne 1 mld. Kč a které by výzkumné organizace či vysoké školy měly zájem realizovat v následujícím programovém období.

Za strategický projekt je považován takový projekt, který svou věcnou náplní reaguje na systémové nedostatky v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání, naplňuje zásadním způsobem strategie či priority na národní úrovni s podstatným evropským přesahem nebo je svou povahou unikátní a jeho realizace je v přímém zájmu České republiky.

Pre-screening je zaměřen na projekty, jejichž předmětem jsou činnosti nehospodářské povahy a jejichž financování z veřejných prostředků nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Projektové fiše (podepsané statutárním orgánem předkladatele) přijímá ŘO OP VVV na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to do 31. března 2019 včetně. Další podrobnosti naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT