facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Předběžné parametry veřejné soutěže programu SIGMA – DC3

20. 9. 2022
Předběžné parametry veřejné soutěže programu SIGMA – DC3

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – „Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění“ a zveřejňuje předběžné parametry. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 26. října 2022.

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl navazuje na aktivity Programu ÉTA.

Uchazeči ve veřejné soutěži mohou být podniky i výzkumné organizace. Soutěžní lhůta bude trvat od 27. října do 14. prosince 2022 se zahájením řešení projektu od června do září 2023.

Na veřejnou soutěž se předpokládá alokace 500 milionů Kč, maximální částka podpory projektu je 12 milionů Kč. Hlavní obor z CEP (Centrální evidence výzkumných záměrů) musí být vybrán ze seznamu oborů uvedených v kategorii „A – Společenské vědy“ vyjma oboru „AE – Řízení, správa a administrativa“ a „AK – Sport a aktivity volného času“.

Vedlejší a další vedlejší obor CEP lze zvolit ze seznamu všech kategorií oborů CEP, včetně celé kategorie A – Společenské vědy

Detailní předběžné parametry veřejné soutěže SIGMA – DC3 naleznete zde.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k veřejné soutěži Programu SIGMA – DC3 směřujte prosím na Helpdesk.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR