facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Přihlášky do Ceny předsedkyně RVVI za popularizaci výzkumu 2022

17. 6. 2022
Přihlášky do Ceny předsedkyně RVVI za popularizaci výzkumu 2022

Předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů kandidátů a kandidátek na udělení Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2022.

Cenu předsedkyně Rady uděluje předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „předsedkyně Rady”), přičemž toto ocenění může udělit na základě návrhu nebo z vlastního podnětu. Cenu předsedkyně Rady nelze udělit in memoriam.

Finanční ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje fyzické osobě za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tím, že publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně šířila poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací.

Laureát/ laureátka získá spolu s oceněním finanční odměnu až do výše 500.000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Při výběru kandidáta na ocenění předsedkyně Rady posuzuje počet, rozsah a kvalitu popularizačních veřejných vystoupení a počet, rozsah a kvalitu psaných popularizačních příspěvků včetně popularizace ve sdělovacích prostředcích a různých přednášek pro veřejnost s tím, že bere v úvahu dopad na veřejnost, a to zejména z hlediska podpory dlouhodobých perspektiv výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Požadavky na kandidáta

Návrh na udělení ocenění Cena předsedkyně Rady obsahuje:

  • jméno a příjmení kandidáta,
  • datum narození,
  • životopis,
  • popis celoživotně dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí (v rozsahu do 5 stran).

Navržený kandidát/ kandidátka musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 26870/2022-UVCR musí být doručeny nejpozději do 30. září 2022 v listinné podobě nebo elektronicky na adresu Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím datové schránky.

Další informace jsou dostupné zde.

 

Zdroj: RVVI