facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Příležitost pro financování spolupráce s Norskem

7. 7. 2019
Příležitost pro financování spolupráce s Norskem

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo druhou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (tzv. donorské státy) a Českou republikou. Slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

V rámci 2. Otevřené výzvy je oprávněnost žadatelů a partnerů z donorských států omezena pouze na subjekty z Norska. Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy, která činí 300 tisíc EUR (7,76 mil. Kč).

Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci Fondu je široký. Zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a Norskem za předpokladu, že jak žadatel, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Příklady možných aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu:

  • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu;
  • studijní cesty a návštěvy do Norska nebo České republiky;
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace;
  • kampaně, výstavy a propagační materiály;
  • technická spolupráce a výměna odborníků;
  • vysílání pracovníků a stáže.

Maximální výše jednoho grantu je 20 000 EUR; minimální výše není stanovena. Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů. Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování. Iniciativy však nesmějí vytvářet zisk.

Oprávněnými žadateli jsou veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby.

Více informací naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Ministerstvo financí