facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Příležitosti pro výzkumníky ze společenskovědních a humanitních oborů

21. 1. 2019
Příležitosti pro výzkumníky ze společenskovědních a humanitních oborů

Jaké možnosti nabízí program Horizont 2020 vědcům ze společenskovědních a humanitních oborů? Vyšla aktualizovaná publikace Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities, v níž jsou uvedeny aktuální možnosti financování výzkumných projektů.

Síť národních kontaktních bodů pro SC6 Net4Society zveřejnila aktualizaci dokumentu "Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities", v němž jsou uvedeny aktuální možnosti financování, které se týkají společenských a humanitních věd v různých oblastech výzkumu v rámci programu Horizont 2020.

Dokument obsahuje popis relevantních témat programu Horizont 2020. Oblasti, kterých se příležitosti pro vědce věnující se společenským a humanitním vědám týkají, jsou následující:

  • Zdraví, demografické změny a blahobyt
  • Potravinová bezpečnost, udržitelné zemědělství a lesnictví
  • Energetika
  • Ekologická doprava
  • Klima a životní prostředí
  • Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovační a reflexní společnost
  • Bezpečnost Evropy a jejích obyvatel

Bližší informace o jednotlivých příležitostech najdete v publikaci.

 Net 4 Society publikace

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR