facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program DELTA 2: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů

5. 3. 2021
Program DELTA 2: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 12. května 2021.

Seznam zahraničních organizací, s nimiž TA ČR předpokládá podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací, naleznete zde

TA ČR v tuto chvíli vyjednává spolupráci s dalšími zahraničními partnerskými organizacemi. Konečný seznam lokalit, se kterými bude umožněna spolupráce v rámci 3. veřejné soutěže Programu DELTA 2 bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v Zadávací dokumentaci.

Třetí veřejná soutěž se liší od druhé veřejné soutěže v několika parametrech. Tyto odlišné parametry jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Podmínka účasti propojených a partnerských podniků bude ještě upřesněna.

Předběžné parametry 3. veřejné soutěže Programu DELTA 2 naleznete zde.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 3. veřejné soutěži Programu DELTA 2 směřujte prosím na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.

V případě zájmu o navázání nových přeshraničních partnerství mohou potenciální uchazeči využít nástroj Partnering Tool.

 

Zdroj: TA ČR logo TACR zakl inv