facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS

5. 10. 2019
Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 25. června 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (22. 8. 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR schválilo dne 26. září 2019 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 20 návrhů projektů z celkového počtu 37 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, vč. zdůvodnění.

Dle podmínky Zadávací dokumentace v části Program DELTA 2 odstavec 5, TA ČR čeká u 12 návrhů projektů na výsledky od zahraničních organizací, jelikož oboustranné přijetí je podmínkou přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ze strany TA ČR. Seznam návrhů projektů přijatých do této veřejné soutěže se bude aktualizovat dle výsledků zahraničních organizací.

Zda je návrh projektu podmíněně přijat do veřejné soutěže zjistíte z dokumentu s názvem “Návrhy projektů podmíněně přijaté do veřejné soutěže”. Přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže je ze strany TA ČR podmíněné přijetím na straně zahraniční organizace. Výsledky budeme průběžně aktualizovat.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu DELTA 2:

 

Zdroj: TA ČR