facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže

16. 8. 2021
Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 vyhlášené dne 12. května 2021.

Po ukončení soutěžní lhůty (14. července 2021) Komise pro přijímání návrhů projektů (Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 9. srpna 2021 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu DELTA 2:

  • 26 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 11 návrhů projektů podmíněně přijatých do veřejné soutěže;
  • 5 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Aby mohlo dojít k přijetí návrhu projektu, musí být naplněna podmínka stanovená Zadávací dokumentací, tedy že hlavní uchazeč a další účastníci, jejichž návrh projektu je přijat na české straně, musí být rovněž přijat na straně zahraniční organizace. Z tohoto důvodu budou výsledky zveřejněny v následující tabulce, která bude průběžně doplňována na základě informací o přijetí/nepřijetí, které TA ČR obdrží od zahraničních organizací.

Výsledný seznam návrhů projektů, který je průběžně aktualizován, naleznete zde.

 

Zdroj: TA ČR