facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program KAPPA: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže

3. 10. 2020
Program KAPPA: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska, vyhlášené dne 20. listopadu 2019.

 

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 163 návrhů projektů, 154 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich bude podpořeno celkem 25 návrhů projektů.

Z veřejných vysokých škol má tři podpořené projekty v roli hlavního uchazeče Česká zemědělská univerzita v Praze. Dva projekty v roli hlavního uchazeče získaly České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Karlova. Ta navíc ve čtyřech dalších projektech figuruje jako další účastník. Technická univerzita v Liberci, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava získaly jeden projekt v roli hlavního uchazeče. Ve výzvě uspělo také šest ústavů Akademie věd, dva projekty získalo Biologické centrum AV ČR.

INFOGRAFIKA KAPPA 1. vs 410x1024TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.

 

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto návrhů projektů. Tyto návrhy projektů tvoří rezervní list. V případě navýšení alokace na tuto veřejnou soutěž či v případě neuzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u návrhu projektu, u kterého se předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, bude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory přednostně u těchto návrhů projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto návrhů projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Více informací naleznete zde

 

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz

Zdroj: TA ČR