facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA

19. 7. 2017
Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA

V úterý 18. 7. 2017 pořádala Technologická agentura ČR v pražském Jazz Docku seminář k 1. veřejné soutěži v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Program ÉTA navazuje na dobíhající program OMEGA na posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd, který je realizován v letech 2012 – 2017 s celkovou alokací 309 milionů Kč. Z průběžného hodnocení programu OMEGA vyplynulo, že tematické zaměření programu je potřebné a stále aktuální, avšak nedostatečné s ohledem na potřebu řešit současná témata v kontextu tzv. příležitostí a hrozeb pro 21. století. Proto se nový program ÉTA v několika zásadních rysech odlišuje.

Předpokládaná alokace programu ÉTA na roky 2018 – 2023 je 3 mld. Kč. V programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na mezioborové přístupy, propojují výzkum technického a netechnického charakteru či vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu směrem k aplikacím. Hlavním cílem programu je právě zmírňování hrozeb a využívání příležitostí v kontextu současných i budoucích výzev 21. století (podrobněji v textu programu zde).

Program zavádí jednu zásadní novinku, která má zaručit lepší přenos výsledků výzkumu do praxe, a to roli tzv. „aplikačního garanta“. Tím je zpravidla budoucí uživatel výsledku (firma, orgán veřejné správy, nezisková organizace atd.), který deklaruje zájem o výzkum a podílí se na nastavení projektového záměru. Pakliže se aplikační garant podílí na činnostech aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje, může být současně členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky.

Maximální možná míra podpory v projektu je 90 % uznatelných nákladů. Držitelé ocenění HR Award budou zvýhodněni možností vykazovat režijní náklady (tzv. „flat rate“) ve výši až 30 % namísto standardních 20 % prostředků.

Vyhlášení první výzvy je plánováno na 15. 8. 2017, kdy budou také zveřejněny podrobnosti výzvy v projektové dokumentaci. První projekty by měly být započaty na začátku roku 2018.

Videozáznam ze semináře je možné shlédnout zde

 

Vědavýzkum.cz (JS)