facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program NCK: Průběžné hodnocení realizovaných projektů v rámci 1.VS

19. 4. 2020
Program NCK: Průběžné hodnocení realizovaných projektů v rámci 1.VS

Technologická agentura ČR vyhlašuje výsledky průběžného hodnocení realizovaných projektů v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence.

Předsednictvo TA ČR schválilo 16. dubna 2020 výsledky průběžného hodnocení předložené Radou programu a rozhodlo o splnění či nesplnění podmínek průběžného hodnocení projektů realizovaných v rámci 1. veřejné soutěže. Podmínky průběžného hodnocení splnilo a v řešení projektů může dále pokračovat 13 projektů z celkového počtu 13 projektů. 

Podmínky splnily projekty z následujících institucí (v roli hlavního příjemce): Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (CENET - Centrum Energetického využití), České vysoké učení technické v Praze (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Fakulta strojní, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov), Vysoké učení technické v Brně (Fakulta strojního inženýrství - 2 projekty), Masarykova univerzita (Fakulta informatiky), Fyzikální ústav AV ČRÚstav chemických procesů AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, VÚTS, a.s. Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Hlavním příjemcům realizovaných projektů bude zasláno Oznámení o výsledku průběžného hodnocení nejpozději do 30. dubna 2020, včetně doprovodných informací k možnosti prodloužení doby řešení projektů splňující podmínky průběžného hodnocení.

Seznam projektů, které splnily/nesplnily podmínky průběžného hodnocení

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: TA ČR