facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

25. 12. 2020
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život. Podpořeno bylo celkem 19 návrhů projektů.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů. Celkem dvanáct projektů budou v roli hlavního uchazeče řešit vysoké školy. Po dvou projektech získaly Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Nejúspěšnějším žadatelem ve výzvě byl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., který bude v roli hlavního řešitele v případě tří projektů. Se dvěma projekty uspěly mimo jiné také ústavy Akademie věd ČR.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 259 návrhů projektů, 256 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. Podpořeno je celkem 19 návrhů projektů, což znamená 7,34% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které byly podané do veřejné soutěže).

Více informací naleznete zde.


Zdroj: TA ČR

redakčně upraveno