facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program Prostředí pro život: vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže

30. 12. 2021
Program Prostředí pro život: vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 28. 4. 2021.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 183 návrhů projektů, 182 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. Podpořeno je celkem 28 návrhů projektů, což znamená 15,3% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže). Úspěšnost oproti předchozím veřejným soutěžím je vyšší vhledem k navýšené alokaci o téměř 50 mil. Kč.

TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto návrhů projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR