facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program SIGMA: Vyhlášení 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2

10. 2. 2023
Program SIGMA: Vyhlášení 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 8. února 2023 druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „SIGMA – DC2”).

Dílčí cíl SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic ve všech oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu.

Pro tuto soutěž platí některé specifické podmínky:

  • Klíčové osoby řešitelského týmu v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. Jedná se o osoby do 35 let, nebo studující bakalářského, magisterského, doktorského studia nebo absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo maximálně 5 let.
  • V návrhu projektu musí být do řešení zapojen v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka minimálně jeden podnik a minimálně jedna výzkumná organizace.

Soutěžní lhůta této soutěže začíná dnem 9. února 2023 v 9:00 a končí dnem 5. dubna 2023.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR