facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program THÉTA: Prioritní témata a plánovaná setkání

29. 9. 2017
Program THÉTA: Prioritní témata a plánovaná setkání

Technologická agentura ČR (TA ČR) představila pracovní verzi prioritních témat 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA.

Vyhlášení nové veřejné soutěže v programu THÉTA se plánuje koncem října v následujících podprogramech (PP):

  • PP1: Výzkum ve veřejném zájmu
  • PP2: Strategické energetické technologie
  • PP3: Dlouhodobé technologické perspektivy

V této veřejné soutěži bude figurovat také institut aplikačního garanta, jehož role bude specifikována v zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži THÉTA – bude však obdobná jako v případě již vyhlášeného programu Éta, viz zde. Aplikačním garantem se může stát jakýkoliv subjekt veřejné správy nebo soukromého sektoru podle pravidel jednotlivých podprogramů.

Seznam témat v pracovní verzi ke stažení včetně uvedení možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru v podprogramech č. 1 a č. 3 naleznete zde.


TA ČR také pořádá seminář s aplikačními garanty související s Podprogramem Výzkum ve veřejném zájmu 1. veřejné soutěže v programu THÉTA.

Cílem akce je představení konceptu aplikačního garantství pro program THÉTA a souvisejících procesních náležitostí vyplývajících pro uchazeče. Na semináři budou účastni zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Energetického regulačního úřadu.

Setkání se uskuteční ve středu 25. října v sídle TA ČR (Evropská 37, Praha 6) od 11.00. hodin. Registrovat se je možné zde, více informací k semináři pak naleznete zde.


Technologická agentura ČR dále pořádá setkání uchazečů se zájmem o přihlášení výzkumně-vývojových projektů v Podprogramu Dlouhodobé technologické perspektivy 1. veřejné soutěže v programu THÉTA.

Cílem akce je vzájemné propojení zástupců potenciálních účastníků této veřejné soutěže v podprogramu č. 3 - Dlouhodobé technologické perspektivy, které umožní vytvoření kvalitních projektových konsorcií.

Setkání se uskuteční ve středu 25. října v sídle TA ČR (Evropská 37, Praha 6) od 14.00 hodin. Registrovat se je možné zde, více informací k setkání pak naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR