facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program THÉTA: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

23. 6. 2020
Program THÉTA: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 23. října 2019.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 141 návrhů projektů, 131 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 47 návrhů projektů, což znamená 35,87% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení). Mimořádně úspěšné mezi uchazeči bylo České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), kterému se podařilo získat podporu pro 11 projektů, z nichž ve čtyřech figuruje jako hlavní uchazeč. Úspěšná byl také ÚJV Řež, a. s., který získal 8 projektů, z toho 5 v roli hlavního uchazeče.

  • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž, nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR si můžete přečíst zde. Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během několika dní.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: TA ČR