facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program TREND: Oznámení termínu vyhlášení 3. veřejné soutěže

25. 2. 2020
Program TREND: Oznámení termínu vyhlášení 3. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 - „Technologičtí lídři“, jejíž vyhlášení se plánuje na 29. dubna 2020.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Po vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Třetí veřejná soutěž vyhlášená v podprogramu 1 – „Technologičtí lídři“ se liší od první veřejné soutěže, která byla též vyhlášena v podprogramu 1, v několika klíčových parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Maximální částka podpory na projekt je například nově stanovena na 40 mil. Kč. Hlavní uchazeč také může do soutěže podat maximálně 1 návrh projektu. Tabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu TREND je k nahlédnutí zde.

Více informací k 3. veřejné soutěži Programu TREND se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. Případné dotazy směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese https://helpdesk.tacr.cz/.

 

Zdroj: TA ČR