facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program TREND: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

23. 12. 2020
Program TREND: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila výsledky třetí veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Podpořeno bylo prozatím 45 návrhů projektů, o možné podpoře dalších se jedná.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 458 návrhů projektů, 434 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. V průběhu hodnocení odstoupily 4 návrhy projektů. Podpořeno je celkem 45 návrhů projektů, které plně vyčerpají plánovanou alokaci ve výši 1 mld. Kč.

Na základě vysokého zájmu o tuto soutěž probíhají intenzivní jednání o zajištění prostředků pro navýšení alokace až na 3 mld. Kč a tedy možné podpory celkem až 163 projektů. O možnosti podpory těchto dodatečných projektů bude TA ČR a MPO informovat nejpozději do konce února 2021.

  • Seznam kvalitních projektů doporučených k podpoře, se kterými bude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory - ZDE.
  • Seznam kvalitních projektů doporučených k podpoře, se kterými může být dodatečně uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s ohledem na další možnosti státního rozpočtu a navýšení alokace až na 3 mld. Kč - ZDE.
  • Seznam kvalitních projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale s kterými s ohledem na jejich výsledné pořadí i přes navýšení alokace nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory - ZDE.
  • Seznam projektů, které nebyly doporučeny k podpoře a se kterými nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory - ZDE.

U návrhů projektů, u kterých TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, MPO doporučuje hlavním uchazečům zvážit žádost o podporu v VIII. Výzvě programu Aplikace, kde byla prodloužena doba příjmu žádostí minimálně do 15. 1. 2021. Informace o programu podpory Aplikace a Výzvě VIII poskytne žadatelům Agentura pro podnikání a inovace nebo Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace ve všech krajských městech.

Další informace naleznete zde.

 

Zdroj: MPO

redakčně upraveno