facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program TREND: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek

1. 6. 2021
Program TREND: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PP2 vyhlášené dne 10. března 2021.

Po ukončení soutěžní lhůty (28. dubna 2021) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen „Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR schválilo dne 27. května 2021 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 137 návrhů projektů z celkového počtu 145 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu TREND, PP2:

 

Zdroj: Technologická agentura ČR