facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program TREND: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže

4. 8. 2020
Program TREND: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.

Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 437 návrhů projektů z celkového počtu 458 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Z vysokých škol, jež se do programu zapojily v roli dalšího řešitele, má nejvíce podaných projektů, které postoupily do další fáze hodnocení, Vysoké učení technické v Brně (82 projektů). Následuje České vysoké učení technické v Praze se 79 projekty. Na 27 projektech se podílí Technická univerzita v Liberci, na 25 pak Západočeská univerzita v Plzni. Shodně po 10 projektech má Česká zemědělská univerzita v Praze a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Kompletní výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu TREND:

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: TA ČR