facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program ZÉTA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

14. 10. 2019
Program ZÉTA: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. října 2019 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ZÉTA. Hlavním cílem programu je přitom podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žákyň a žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let včetně. 

Návrhy projektů musí přispět k zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi a zvýšit jejich zájem o projekty s konkrétním praktickým dopadem. Uchazečem mohou být výzkumné organizace či podniky. 

Na projekty podpořené ve 4. veřejné soutěži programu ZÉTA se plánuje rozdělit částka ve výši 315 mil. Kč. Maximální částka podpory na jeden projekt je 10 mil. Kč.

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. října 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 21. listopadu 2019 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.  (ID datové schránky TA ČR: afth9xp)

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením, které naleznete zde.

 

Zdroj: TA ČR